niedziela, 11 grudzień 2016 12:47

Petycja w sprawie ponownego połączenia BKM z Supraślem

Białystok 11.12.2016

Burmistrz Gminy Supraśl

Urząd miejski w Supraślu

ul. Józefa Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

Przewodniczący Rady

Miasta Białystok

ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

 

Petycja

 

W imieniu mieszkańców Białegostoku oraz Supraśla zwracamy się z apelem o przywrócenie połączenia autobusowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej pomiędzy tymi miastami.

 

Obecne połączenia nie spełniają oczekiwań wszystkich użytkowników ponieważ często nie są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Przywrócenie stanu sprzed 1 stycznia 2016 roku jest w interesie mieszkańców obu miast, gdyż niweluje pewien chaos jaki powstał po tej dacie. Obecnie też znikła przyczyna likwidacji połączenia autobusowego komunikacji BKM, więc właściwie nie ma powodu by takie połączanie nie zaczęło funkcjonować ponownie.

 

 

Bogusław Koniuch

Przedstawiciel stowarzyszenia

Miasto Mieszkańców

 

Do wiadomości:

Media