czwartek, 14 grudzień 2017 13:04

Białostocka uchwała niezgodna z Ustawą o ochronie praw lokatorskich?

11  grudnia w Białymstoku miała miejsce XLIV sesja Rady Miasta Białystok podczas której zmieniono uchwałę dotyczącą lokali komunalnych i socjalnych. Uważamy, że uchwała ta jest niezgodna z Ustawą o ochronie praw lokatorskich i dlatego wysłaliśmy do wojewody podlaskiego pismo w sprawie przeanalizowania uchwały Rady Miasta.

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie naszej Petycji oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 5 listopada 2012 i zmieniającą ją- uchwałę z 11 grudnia 2017 roku, odnośnie zasad wynajmowania lokali mieszalnych z zasobów gminy.  W petycji złożonej w sierpniu 2017 roku, zwróciliśmy uwagę na niezgodność uchwały z Ustawą o Ochronie Praw Lokatorów a w tym, wykluczenie osób posiadających tytuł prawny do lokalu ( np. umowa wynajmu stancji) z możliwości ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy. Zwróciliśmy też uwagę na progi dochodowe umożliwiające złożenie wniosku o wynajem mieszkania od gminy - jest to kwota-  ( uwaga!) od ok. 1025 zł na osobę w rodzinie. Przy czym, zwracam uwagę, że samotna matka wychowująca dwoje, troje dzieci, musiałaby się wykazać dochodem rzędu ok. 4-5 tys zł, i zdaje się, że osoby z takim dochodem stać na wynajem stancji. Wiele rodzin o niższym dochodzie zamieszkuje na stancjach będąc poniekąd do tego zmuszonymi, co także opisaliśmy w petycji. Rada Miasta prawdopodobnie nie zapoznała się oraz nie wzięła  pod uwagę wyroków NSA, SA, paktów międzynarodowych, dyrektyw ani innych przepisów, które rząd polski  zobligował się respektowania,  które przedstawiliśmy w Petycji z 7  sierpnia 2017r.

        Załączam materiały na których bazowaliśmy opracowując Petycję, Petycję oraz propozycję uchwały-  bez daty,   uchwaloną na ostatniej sesji Rady Miasta. 

 

 Izabela Koniuch stowarzyszenie Miasto Mieszkańców tel. 516038387"

 

W załącznikach dołączone są materiały o których mowa w naszym piśmie.