sobota, 18 sierpień 2018 10:38

Petycja w sprawie ustawienia barierek uniemożliwiających parkowanie na chodniku przy ulicy Aleksandra Karpowicza

Wysłaliśmy do włądz miasta petycję w sprawie poprawienia bezpieczeństwa pieszych porszajacych się chodnikiem przy ulicy Aleksandra Karpowicza. Niżej treść petycji oraz zdjęcie pokazujące z jakim problemem mszą borykać się ludzie mieszkający przy tej ulicy

"Petycja w interesie publicznym

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195) zwracamy się do podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Aleksandra Karpowicza w Białymstoku.

 

Grupa osób mieszkająca przy ulicy Aleksandra Karpowicza w Białymstoku zwróciła się do naszego stowarzyszenia z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemy jaki od dłuższego czasu stwarzają parkujący nieprzepisowo kierowcy.

 

Przepisy Prawa o ruchu drogowym Art 47.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

 

Niestety przy ulicy Karpowicza przepisy te są nagminnie łamane. Jak poinformowali nas mieszkańcy: „Samochody notorycznie zajmują cały chodnik po obu stronach jezdni. Niemal każdy skrawek chodnika służy samochodom za wygodny parking, podczas gdy piesi są zmuszani do lawirowania między jeżdżącymi tam samochodami. Jest to skrajnie niebezpiecznie gdyż większość pieszych to dzieci uczące się w tych placówkach. Parkowanie takie jest nagminne, niezależnie od od dnia tygodnia, pory roku, czy dnia.

Co więcej. Straż Miejska jest poinformowana o tych praktykach kierowców, lecz, jak piszą mieszkańcy, nie jest szczególnie zainteresowana w tym, by te praktyki ustały, gdyż ograniczenie interwencji do włączenia sygnałów świetlnych nie jest, naszym zdaniem, interwencją.

 

Dlatego wnosimy by w celu poprawienia bezpieczeństwa na ulicy Aleksandra Karpowicza postawiono, przynajmniej po jednej stronie ulicy, barierki uniemożliwiające takie parkowanie. Zważywszy na fakt, że w pobliżu znajdują trzy placówki oświatowe: Przedszkole Samorządowe nr 69, Publiczne Gimnazjum nr 12 Zespołu Szkół nr 6, Szkoła podstawowa nr.32 im. mjr Hubala, takie rozwiązanie jest tam wręcz niezbędne.

 

 

 

Do petycji dołączamy zdjęcia obrazujące sytuację jaka ma miejsce na tej ulicy.

 

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Do wiadomości:

Rada Miasta

Media

                                                                                                                                                                                                                                 Bogusław Koniuch

                                                                                                                                                                                                                                 Przedstawiciel stowarzyszenia

                                                                                                                                                                                                                                 Miasto Mieszkańców"