sobota, 18 sierpień 2018 11:25

Petycja w sprawie łąk kwietnych i zaniechanych trawników

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców stanem miejskiej zieleni oraz sposobami by ta zieleń służyła do czegoś wiecej niż tylko do koszenia, wysłaliśmy petycję do władz naszego miasta. W petycji postulujemy zamianę trawników na łąki kwietne oraz tzw. zaniechane trawniki. Poniżej treść naszej petycji.

 

"Petycja w interesie publicznym

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014r., poz. 1195) zwracamy się o podjęcie działań mających na celu sukcesywne zastępowanie trawników miejskich łąkami kwietnymi oraz tzw. zaniechanymi trawnikami.

 

Od dłuższego czasu Białystok w okresach od późnej wiosny do wczesnej jesieni nawiedzają okresy suszy przeplatane ulewnymi deszczami. Taka sytuacja powoduje, że miejskie, tradycyjne, trawniki nie są w stanie poprawnie wegetować i zamiast estetycznego wyglądu często przypominają wyschnięty step. Do tego dochodzi regularne wykaszanie tego, co zdążyło wzrosnąć. Podczas opadów deszczu trawniki takie nie magazynują wody. Dlatego wnosimy o to, by polityka dotycząca zieleń miejskiej w Białymstoku uwzględniała zamienianie trawników w trwałe łąki kwietne lub tzw. zaniechane trawniki.

 

Zaniechane trawniki to nic innego jak trawnik, na którym ograniczono zabiegi pielęgnacyjne do minimum. Taka sytuacja powoduje, że na trawniku zaczynają się pojawiać inne rośliny niż trawy. Zaczyna tworzyć się roślinna bioróżnorodność tak wskazana w okresach nawiedzających miasto upałów. Zaletami takich trawników są niewątpliwie ograniczenie od minimum kosztów utrzymania, brak kosztów wykonania i pozostawanie zieloną i kwitnąca nawet w okresach suszy.

 

Trwałe łąki kwietne są naturalnym krajobrazem pełnym bioróżnorodności. Zaletą takich łąk jest ich niewątpliwa odporność na suszę, mają swój pozytywny udział w ograniczaniu hałasu, zmniejszaniu występowania wysp ciepła i odpływu wód opadowych do kanalizacji. Pochłaniają więcej smogu niż klasyczne trawniki. Stanowią także naturalne siedliska wielu ptaków i owadów w tym owadów zapylających, które w miastach mają coraz mniej pożywienia. Łąki takie nie powodują alergii. Również pielęgnacja takiej łąki jest ograniczona do minimum. Sprowadza się najczęściej do koszenia raz do roku.

 

Białystok powinien wzorem innych miast w Polsce, czy na świecie, zacząć prowadzić politykę inwestowania w ekologiczne trawniki czy łąki. Ma to ogromne znaczenie dla powstrzymania erozji gleb i zatrzymywania w nich wód opadowych. Nie można również zapomnieć o bioróżnorodności jak występuje w takich miejscach, a której nie ma na tradycyjnych, koszonych cyklicznie, trawnikach. Mają one również wpływ na ograniczenie wydatków związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej. Dlatego też ważny interes społeczny wymaga, by łąki kwietne oraz zaniechane trawniki były nieodłączną częścią naszego, miejskiego krajobrazu.

 

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.

 

Do wiadomości:

Rada Miasta

Media

                                                                                                                                                                                                                                        Bogusław Koniuch

                                                                                                                                                                                                                                        Przedstawiciel stowarzyszenia

                                                                                                                                                                                                                                        Miasto Mieszkańców"