czwartek, 27 grudzień 2018 15:10

Petycja o podjęcie działań celem wykluczenia dyskryminacji i dostosowanie warunków umożliwiających udzielenie schronienia także mężczyznom i mężczyznom z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej