wtorek, 29 wrzesień 2015 19:31

Warto walczyć

28 września na sesji Rady Miasta zmieniono zasady przyznawania Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, mieszkańcy naszego miasta nieposiadający tu zameldowania, ale mieszkający w Białymstoku będą mogli ubiegać się od 1 stycznia 2016 roku o BKDR. Jak widać nasze petycje oraz spotkania z radnymi nie poszły na marne. To pokazuje, że nawet niewielkie stowarzyszenie lub grupa ludzi, jeśli…
niedziela, 30 sierpień 2015 14:39

Likwidujemy fikcyjną konkurencję

Działając na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok Nr VII/78/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Białegostoku, od dnia 31 sierpnia stowarzyszenie Miasto Mieszkańców zaczyna prowadzić zbiórkę podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą połączenia trzech spółek miejskich - Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (KPKM), Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (KPK), Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Sp.…
poniedziałek, 18 maj 2015 10:28

BKDR ciąg dalszy

Z uwagi na negatywne rozpatrzenie naszej petycji dotyczącej rozszerzenia zasad przyznawania Białostockiej Karty Dużej Rodziny o osoby niezameldowane, ale faktycznie zamieszkałe w Białymstoku Link do odpowiedzi, postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda w Polsce sprawa przyznawania miejskich kart dużej rodziny. Chodzi o miasta gdzie w regulaminach nie wspomina się wprost o meldunku. Tylko Bydgoszcz wymaga meldunku: "W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie…
Dostaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasto na naszą petycję dotyczącą zmian przyznawania Białostockiej Karty Dużej Rodziny. Niestety zaproponowane przez nas rozwiązania nie spotkały się z pozytywnym przyjęciem Pana Prezydenta. Nadal więc, zamiast oświadczenia o zamieszkaniu, obowiązywać będzie zameldowanie. Ta archaiczna forma, jaką jest obowiązek meldunkowy, przestanie obowiązywać 1 stycznia 2016r. Co wtedy zrobią urzędnicy, gdy ktoś bez meldunku zechce zostać uczestnikiem…
Karcie Dużej Rodziny przyświecają takie cele jak : a) demograficzne: – zachęcić potencjalnych rodziców, mieszkających na terenie obowiązywania karty, do posiadania kolejnych dzieci. „Wskaźniki demograficzne pokazują, że już w 2035 r. będzie nas cztery razy mniej. Musimy temu przeciwdziałać i wspierać wszelkie działania na rzecz rodzin wielodzietnych” – burmistrz Grodziska Mazowieckiego. b) finansowe: – zachęcić rodziny wielodzietne (lub planujące posiadanie…
sobota, 07 marzec 2015 21:48

Pojęcie zrównoważonego rozwoju

Od kilku lat doktryną najczęściej spotykaną we wszelkiego rodzaju opracowaniach naukowych, ale także planach miejscowych i projektach budowlanych jest zrównoważony rozwój. Bardzo często używany jest bez żadnych podstaw logicznych – ale trzeba go użyć, chociażby ze względów politycznych, często zapominając o prawdziwym, jedynym słusznym znaczeniu zrównoważonego rozwoju. Zacznijmy więc od definicji. Ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z…
piątek, 06 marzec 2015 15:54

XVI Dni Kultury Kresowej

Zapraszamy na XVI Dni Kultury Kresowej. W programie dużo atrakcji - koncerty oraz 8 marca Jarmark Kaziukowy. Na jarmark zapraszamy na plac przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.
Opłaty kongestyjne (za użytkowanie dróg w korkujących się centrach miast) jako pierwszy wprowadził Singapur już w 1975 roku, ale to dopiero systemy londyński i sztokholmski spowodowały zakorzenienie się tego rozwiązania jako realnej opcji dla miast, które chcą wyciągnąć swoich mieszkańców z samochodów. 17 lutego 2003 stał się pierwszym dniem działania tego systemu w Londynie. Objął on niewielki, ale bardzo gęsto…
Tereny zielone i rekreacyjne są jednym ze sposobów zagospodarowania terenu obecnym w każdym środowisku zamieszkania. Ich istota przejawia się przez szereg pełnionych przez nie funkcji, zarówno w skali miasta czy wsi, jak i konkretnego miejsca. Obecność i jakość terenów zielonych oraz rekreacyjnych stanowi ważny czynnik waloryzacji okolicy pod kątem wyboru miejsca zamieszkania [1]. Jednocześnie, to właśnie w tej kategorii występuje…
Dostaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta na naszą petycję podpisaną przez kilkuset mieszkańców Białegostoku. Niestety nasz projekt dotyczący udostępnienia mieszkańcom bezpłatnie kilku linii autobusowych spotkał się z odmową. Powodem były „wielomilionowe straty wpływów z biletów”. To akurat nie dziwi, że ludzie zadłużajacy miasto na grube miliony piszą o kosztach transportu publicznego jakby był on przedsięwzięciem komercyjnym tzn. nastawionym na zysk. Przypominamy,…
środa, 08 styczeń 2014 19:08

Nasza petycja już w Urzędzie Miejskim

8 stycznia 2015 złożyliśmy w Urzędzie Miejskim naszą petycję dotyczącą bezpłatnej komunikacji miejskiej. Podpisana przez kilkaset osób petycja trafi na ręce Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta.
My, niżej podpisani, domagamy się od Prezydenta Miasta Białegostoku zwolnienia mieszkańców miasta z obowiązku opłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej – liniami miejskimi 10, 15, 16, 18, 19 i 20. Autobusy tych linii przejeżdżają przez centrum miasta oraz dowożą mieszkańców do kluczowych punktów w Białymstoku, to jest: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniewrsytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, szpitali, sądów, dworców PKP i PKS,…
Strona 2 z 2