Opłaty kongestyjne (za użytkowanie dróg w korkujących się centrach miast) jako pierwszy wprowadził Singapur już w 1975 roku, ale to dopiero systemy londyński i sztokholmski spowodowały zakorzenienie się tego rozwiązania jako realnej opcji dla miast, które chcą wyciągnąć swoich mieszkańców z samochodów. 17 lutego 2003 stał się pierwszym dniem działania tego systemu w Londynie. Objął on niewielki, ale bardzo gęsto…
Tereny zielone i rekreacyjne są jednym ze sposobów zagospodarowania terenu obecnym w każdym środowisku zamieszkania. Ich istota przejawia się przez szereg pełnionych przez nie funkcji, zarówno w skali miasta czy wsi, jak i konkretnego miejsca. Obecność i jakość terenów zielonych oraz rekreacyjnych stanowi ważny czynnik waloryzacji okolicy pod kątem wyboru miejsca zamieszkania [1]. Jednocześnie, to właśnie w tej kategorii występuje…
Dostaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta na naszą petycję podpisaną przez kilkuset mieszkańców Białegostoku. Niestety nasz projekt dotyczący udostępnienia mieszkańcom bezpłatnie kilku linii autobusowych spotkał się z odmową. Powodem były „wielomilionowe straty wpływów z biletów”. To akurat nie dziwi, że ludzie zadłużajacy miasto na grube miliony piszą o kosztach transportu publicznego jakby był on przedsięwzięciem komercyjnym tzn. nastawionym na zysk. Przypominamy,…
środa, 08 styczeń 2014 19:08

Nasza petycja już w Urzędzie Miejskim

8 stycznia 2015 złożyliśmy w Urzędzie Miejskim naszą petycję dotyczącą bezpłatnej komunikacji miejskiej. Podpisana przez kilkaset osób petycja trafi na ręce Prezydenta oraz Przewodniczącego Rady Miasta.
My, niżej podpisani, domagamy się od Prezydenta Miasta Białegostoku zwolnienia mieszkańców miasta z obowiązku opłaty za przejazd autobusami komunikacji miejskiej – liniami miejskimi 10, 15, 16, 18, 19 i 20. Autobusy tych linii przejeżdżają przez centrum miasta oraz dowożą mieszkańców do kluczowych punktów w Białymstoku, to jest: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniewrsytetu Medycznego, Politechniki Białostockiej, szpitali, sądów, dworców PKP i PKS,…
Strona 2 z 2

Jesteśmy tu